Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Sadukiler Kimdir | Ansiklopedik Bilgi |

Sadukiler mezhebi,Sadukilerin özellikleri,Sadukiler yahudimi,Sadukiler Kimdir,Ferisiler’e karşıt olan bir musevi tarikatının üyeleri.

Sadukilerin kökü Hyrkanos devrine gider (M. ö. 134-104).

Din adamları aristokrasi krallığın belirli bir biçimde yunanlaşmasını kabul edince, bu aristokrasiye dayanan hükümdar onların rakiplerini ezdi.

Sadukiler (Saduk’un çocuklarının taraftarları) daha sonra Ferisilere karşı çıktılar.

Herodes devrinde ezilen ve katliama uğrayan Sadukilere procurator’lar iyi davrandı.

Bundan dolayı, o dönemde Sadukilerin başrahibi Yahudilerin resmi temsilcisi oldu.

70 Yılında Kudüs’ün yıkılması sırasında yok olan Sadukiler, çoğunlukla zengin bir sınıf olan din adamları aristokrasisinden çıkarlardı.

Bunlar, İsa devrinde halk tarafından pek sevilmediler.

Çünkü istilacılarla hemen işbirliğine girişiyor ve yoksullara çok sert davranıyorlardı.

Sadukiler, sadece yazılı geleneği kabul eder, sözlü geleneği reddederlerdi.

Meleklere, ruhun ölümsüzlüğüne veya ölülerin dirileceğine inanmazlardı.

Bir yanıt yazın