Sadullah Paşa Kimdir,Hayatının Özeti | Biyografi |

Sadullah paşa edebi kişiliği,Sadullah paşa eserleri nelerdir,Sadullah paşa hayatı edebi kişiliği,Sadullah Paşa Kimdir,Türk devlet adamı, şairi ve yazarı (Erzurum 1838-Viyana 1891).

Vezir Ayaşlı Esad Muhlis Paşanın oğlu.

Sadullah Paşa Hayatının Özeti

İstanbul’da Darülmaarif’te okudu, özel ders alarak akaidi diniye (dinin Tanrı ve ibadetle ilgili yönünü konu edinen bilgi), fıkıh, Arapça, Farsça, Fransızca, doğu ve batı edebiyatları, ekonomi, fizik, kimya öğrendi.

Maliye Varidat kaleminde çalıştı (1853-1866).

Mezahip (mezhepler) kalemi müdürlüğü yaptı.

Şûrayı Devlet Maarif dairesi başmuavini (1868), Şûrayı Devlet üyesi (1869), Şûrayı Devlet başkatibi (1870) oldu.

Matbuat müdürlüğü de verilerek Divanı Hümayun tercümanlığına (1871), Divanı Hümayun amedçiliğine (1874), Defleri Hakanı nazırlığına (1874), Mahkemei Temyiz reisliğine  getirildi (1876).

Ticaret nazırlığına (1876) getirildi.

Murad V tahta çıktıktan sonra Mabeyn başkatibi oldu (1876).

Abdülhamid II hükümdarlığı sırasında Filibe’ye (Bulgaristan) gönderilen siyasi inceleme kurulunda görev aldı.

Berlin (1877) ve Viyana (1883) sefirliklerinde bulundu.

Viyana’da intihar etti.

Resmi görevleri sırasındaki yazışmalarında kullandığı sağlam söz dizimli nesir diliyle ün kazanan Sadullah Paşa, yurt dışındaki gezilerine ait gözlemlerini 1878 Paris Ekspozisyonu, Berlin Mektupları, Charlottenburg Sarayı gibi yazılarında anlattı.

Lamaıtine’den yaptığı manzum Göl şiiri tercümesi ve çağının teknik gelişmesini, akim, bilimin değerini dile getirdiği On Dokuzuncu Asır kasidesiyle ün kazandı.

Bir cevap yazın