Safi Mustafa Efendi Kimdir,Hayatı

Safi Mustafa Efendi Türk yazarı (Üsküdar 1862-Halep 1901).

Safi Mustafa Efendi Hayatı

Şair Abdülkadir Efendiden edebiyat ve Farsça öğrendi.

Üsküdar Bidayet mahkemesi ve Askeri Tekaüt Sandığı kaleminde çalıştı.

Bu görevdeyken Trablusgarp’a gönderildi.

İstifa ederek İstanbul’a döndü.

Damad Mahmud Celaleddin Paşanın nedimi oldu.

Üsküdar’da açtığı bakkal dükkanı padişaha jurnal edilerek kapatılınca memur olarak Halep’e gönderildi.

Safi Mustafa Efendi Eserleri

İslami Hazreti Ömer (Hazreti Ömer’in Anladığı İslam Dini); Cidali Sadi Bamüddei (Sadi’nin Karşı Düşünceyi Savunanla Tartışması); Şiiri Safi (Safi’nin Şiiri).

Bir cevap yazın