Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Safiyüddin Abdülaziz Hilli Kimdir,Hayatı

Safiyüddin Abdülaziz Hilli Arap şairi (Hille 1278 – Bağdat 1351).

Mardin’de Artukoğulları sarayına intisap etti.

Bu aileyi metheden kasideler yazdı.

Bir süre için Mısır’a gitti. Sonra yine Mardin’e döndü.

En önemli eserlerini burada yazdı.

Halk şiiri alanında yenilikler yaptı.

Müzemmen denilen bir müveşşeh çeşidi icad etti. Eserir Divan (Şam ve Beyrut’ta basıldı (1882]).

Bir yanıt yazın