Sağırlaşma Nedir

Sağırlaşma Nedir (sağrı,sağrılaşmak’tan sağrılaş-ma). Patol. Son bel omurlarının sağrı omuru şeklini alması.

Sağrılaşma, tek veya iki,taraflı olabileceği gibi omur ekseninde sapmaya veya alttaki diskin işleyişinde bozukluğa sebep olabilir.

Bu bel-sağrı kusuru çoğu zaman bel ağrısı çekenlerde görülür, fakat hiç bir ağrısı olmayanlarda da rastlanabilir.

Bu bölgedeki ağrılar mutlaka sağrılaşmadan ileri gelmez.

Bir cevap yazın