Şahabettin Mercani Efendi Kimdir,Hayatı

Şahabettin Mercani Efendi Babasından icazet aldıktan sonra Buhara’ya gitti ve orada öğrenim gördü. İstanbul’a gelerek Cevdet ve Münif Paşalarla tanıştı.

Otuz kadar eseri vardır. Bunlar arasında en önemlileri El-Hikmet-ül-Baliga (Erginlerin Hikmeti); Vefiyat-ül-Eslaf (öncekilerin Ölümleri Müstefad-ul ihtiyar (Seçmenin Faydaları) adlı eserleridir.

Bir cevap yazın