Şahidi İbrahim Dede Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Şahidi İbrahim Dede Türk şairi ve mutasavvıfı (Muğla ?-1550). Muğla’da öğrenim gördü.

Afyonkarahisar’a giderek Sultan Divani dergâhına kapılandı.

Mevlevi tarikatına girdi.

Muğla’ya dönünce Mevlevi tekkesine şeyh oldu.

Şahidi İbrahim Dede Tasavvuf konularında çalıştı.

Mevlevi tarikatının ileri gelenlerinden olan Şahidi divan edebiyatının her türünde, düşüncelerini yansıtan şiirler yazdı.

Bütün şiirleri tasavvuf kavramlarıyla örülüdür.

Şahidi İbrahim Dede 1550’de Muğla’da vefat etti.

Mezarı Muğla’da Camikebir Mahallesi’ndeki Şahidi Camii’nin bahçesinde bulunmaktadır ve türbe halindeki mezar pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Şahidi İbrahim Dede Eserleri

Gülşen-i Esrar (Surların Gülbahçesi); Gülşen-i Tevhid (Gülbahçesi); Gülşen-i Vahdet (Varlık Birliğinin Gülbahçesi); Divan.

Bir cevap yazın