Sahın Nedir,Mimaride Sahın

Sahın Nedir,Mimari Sahın(ar. şahn). Esk. Bir yapının ortasında veya önünde duvarlarla çevrili üstü açık yer, avlu.

Ortalık, meydan.

Oyuk, boşluk.

Sahne.

Büyük kase.

Sahn-ı azim, yeryüzü.

Sahn-ı çemen, çimenlik, bahçe.

Sahn-ı dûreng, dünya.

Sahn-ı gülistan (veya gülsen), çiçek, özellikle gül bahçesi.

Sahn-ı lalezar, lale bahçesi.

Sahn-ı sim, beyaz kağıt.

Anatomi. Esk. Kulağın dış boşluğu.

Sahın medreseleri (veya sahnı seman), İstanbul’da Mehmed II, tarafından kurulan medreseye verilen ad.’ (Sahnı seman adı sekiz [ar. seman] medrese bölümünden meydana geldiği için Bilimselşti.) .

Şahın medreseleri veya sahnı seman’a, başlangıç bilgilerinin verildiği iptidayı hariç (veya hariç medresesi) ile orta öğrenim kurumu olan iptidai dahili (veya dahil medresesi) bitirenler alınırdı.

Sahn medresesini bitirenler müderris olarak ders okutur veya kadılık, müftülük ve meşihat memurlukları yapardı.

Mimari

Küçük camiler tek sahınlıdır ve kubbenin altına rastlayan alanı kaplar.

Büyük camilerin içi, mihrap duvarına dik olmak üzere boydan boya üç bölüme ayrılır.

Bunlardan ortadaki orta sahın (veya merkezi şahın), her iki yanda daha dar olanlar ise yan sahın adını alır.

Yan sahınlar, orta kubbeyi taşıyan sütunlarla cami dış duvarlarını bağlayan revakların veya mahfilin altına rastlar.

Camilere bitişik olarak yapılan bazı medreselerin, ders okutmak için özel sahınları yoktu ve dersler, namaz dışında cami sahmında verilirdi.

Mimaride Sahın

Cami içine açılan kapıyla mihrap duvarı arasında kalan ve mihraba dikey olarak uzanan bölüm.

Bir kilise tonozunu taşıyan iki ayak dizisi arasında kalan ters dönük gemi biçimindeki alan.

Orta şahın, camilerde ana kubbe altındaki kısım.

Yan şahın, orta şahının yanlarında yer alan kısım.

Bir kilisede şahın, transeptum tonozuyla ana kapı arasında kalan geniş alandır.

Tek sahınlı olanlar yanında, bir orta sahın (veya merkezi sahın) ve bunun iki yanında yan sahınlar bulunan kiliseler de vardır.

Yan sahınlar merkezi şahından alçak olabilir.

İlk hıristiyan bazilikalarında (San Paoli fuori Le Mura) en çok beş sahın inşa edilirdi.

Jakobenlerin kiliseleri bir dizi ayakla ayrılan, aynı yükseklikte iki şahından meydana geliyordu (Toulouse Jacobins kilisesi); fakat XII. ve XIII. yy.larda genellikle üç sahınlı katedraller (Reims, Amiens, Chartres, Rouen, Coutances) yapıldı.

Bunların yanı sıra beş sahınlı kiliseler de (Paris, Bourges, Saint-Sernin de Toulouse,Köln) inşa edildi.

Güney Fransa’dakilerin hemen hepsi tek sahınlıdır (Albi, Perpignan, Bordeaux, Carcassonne).

Bir cevap yazın