Sahip Ata Fahrettin Ali Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Sahip Ata Fahrettin Ali Kimdir Anadolu Selçuklularının namlı veziri (Konya ?-1285).

Sahip Ata Fahrettin Ali Hayatı

izzeddin Keykâvus II zamanında emiri dâd iken, Baycu Noyan’ın zulmünden şikâyet için, Moğol kağanına elçi gönderildi.

İzzeddin Keykâvus II ile kardeşi Rükneddin Kılıç Arslan IV, aralarında memleketi paylaşınca, Ali Sahip, Hülâgü tarafından 1. Keykâvus Il’ye vezir yapıldı (1259).

Rükneddin Kılıç Arslan IV, kardeşi üzerine yürüyünce onun tarafını tuttu ve veziri oldu (1261).

Moğollarla işbirliği yapan Muineddin Süleyman Pervane ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Muineddin Süleyman Pervane’nin Kırım’da bulunan izzeddin Keykâvus II’ye para yardımında bulunduğu: şikâyeti üzerine, Abaka Hanın emriyle vezirlikten uzaklaştırıldı ve Osmancık’ta hapsedildi (1271).

iki yıl sonra affedildi, yine vezir olarak Konya’ya döndü.

1277 Yılında çıkan ayaklanmaların bastırılmasında önemli rol oynadı.

Fakat Cimri olayında iki oğlunu kaybetti.

Anadolu Selçuklu vezirleri arasında görevinde en uzun kalanlardandır.

Sultanlara yakışır bir hayat sürerdi.

Buna karşılık pekçok hayır yapısı vardır.

Ebul Hayrat (hayırlar babası) adını almıştır.

Konya’daki Sahib Ata camii, mescidi, hankâhı, dârülhüffazı, dârülhadisi ve türbesi hayır eserlerinin en önemlileridir.

 

Bir cevap yazın