Sahip Ata Fahrettin Ali Kimdir

Sahip Ata Fahrettin Ali Kimdir,Selçuklu veziri (öl. 1288).

Sahip Ata Fahrettin Ali Hayatı

Anadolu Selçuklu devletinin sonlarına doğru, özellikle İlhanlıların Anadolu’ya hakim olduğu sırada vezir olarak devlet yönetiminde önemli rol oynadı.

Denizli (Ladik), Honas ve Afyonkarahisar gibi şehirler selçuklu sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev III tarafından kendisine tımar olarak verildi.

1276’da Denizli için Germiyanoğlu Ali Bey ile savaştı ve ertesi yıl onu Afyon kalesinde hapsetti.

1277 Cimri isyanında Moğolların yanında bulunduğu sırada oğullarından Tacüddin Hüseyin ile Nusretüddin Hasan, Karamanoğlu Şemsed-din Mehmed Bey tarafından Akşehir’de Değirmen çayında öldürüldü.

Bunun üzerine Fahreddin Ali hemen Konya önüne gelerek bir moğol-selçuklu ordusunun başında Mut ovasına yürüdü ve Mehmed Beyi öldürttü.

Karamanlıları sindirdi.

Gıyaseddin II Mesud’un Selçuklu tahtında yalnız kalmasını sağladı (1285).

Moğollar, büyük miktarda vergi isteyince buna karşı çıkan Cahib Ata, İlhan Argun’un yanına gitti; Anadolu’ya döndükten kısa bir süre sonra öldü.

Sahib Ata, Konya, Sivas v.d. şehir ve kasabalarda eserler yaptırdı.

Mülk ve hazineleri Afyonkarahisar’daydı.

Çok zengin olduğundan kendisine HOCA Sahib unvanı verildi, ölümünden sonra torunları Afyonkarahisar’da bir beylik kurdu.

Bir cevap yazın