Sahra Obüsü Nedir, Özellikleri

Sahra Obüsü Nedir,Özellikleri ,Sahra topçusu, hareket kabiliyeti olan, her türlü savaşta görev alan topçu birliği.

(Sahra topçusu, çap ve en büyük menzil kabiliyetlerine göre hafif, orta, ağır ve en ağır olmak üzere dört tür top kullanılır.)

Sahra obüsü, alt açı grubu 1-800 milyem, üst açı grubu 800 milyemden yukarı olan ve mermi yolu şekli, namlu uzunluğuyla ve barut hakkı etkisi altında değişen, hedeflerin tür ve durumlarına göre yatık veya bükük olarak ateş altına alınmasını sağlayan top türüne verilen ad.

(Çeşitli barut hakları yardımıyla mermi yolunu araziye uydurarak hedeflerin etkin olarak dövülmesini sağlayan sahra obüsünün başlıca türleri şunlardır:

hafif sahra obüsü [çapı 129 mm’ye kadar olanlar]

orta sahra obüsü [çap: 130-199 mm arasında bulunanlar) ve ağır sahra obüsü [200-230 mm ve daha büyük çaplı olanlar].)

Hafif sahra topları: 115 mm küçük çaplı, en büyük menzil kabiliyeti 16 500 m’yi aşmayan toplardır.

Orta sahra topları: 115 mm veya daha büyük çaplı, en büyük menzil kabiliyeti 16 500 m’yi aşmayan toplardır.

Ağır sahra topları: 210 mm’den küçük çaplı, en büyük menzil kabiliyeti 16 500 m’yi aşmayan toplardır.

En ağır sahra topları: 210 milimetre veya daha büyük çaplı, en büyük menzil kabiliyeti 16 500 metreden fazla toplardır.

Bir cevap yazın