Said Efendi Kimdir,Hayatı

Said Efendi Kimdir,Türk devlet adamı (İstanbul 1821-1907).

Said Efendi Hayatı

öğrenimini yaptıktan sonra Babıali’ye girdi.

Beylikçi, amedçi, sadaret müsteşar vekili, Meclis Ahkamı Adliye azası, hariciye müsteşarı ve dahiliye nazırı oldu (1870).

Sadaret müsteşarı ve Şûrayı Devlet azalığı görevlerine getirildi.

İkinci defa dahiliye nazırlığına tayin edildi (1878).

Aynı yıl ticaret ve ziraat nazırı oldu.

Bir cevap yazın