Saik Hatası Nedir

Saik Hatası Nedir,Saik Hatası Ne Demektir,saik (ar. sevk’ten saik). Esk. Sevk eden.Götüren.Sebep.Güdü.Kişiyi irade beyanında bulunmaya iten iç etken.

Hukuk. Hukuki sebepten farklı olarak saik, kural olarak hukuken önemli değildir.

Zira bir kimse bir hukuki işlemi, özellikle bir kazandırmayı çeşitli saikler altında yapabilir (bir kimseye belirli bir miktar para bağışlanmasının saiki, ona acımak, bir manevi borç veya başka herhangi bir sebep olabilir).

Hukuk, kişinin bu bağışlamayı yapmasının saikiyle hiç uğraşmaz.

Onun için önemli olan, kazandırmayı yapmadaki saik, iç etken değil de sebep, yani nihai amaçtır.

Aksi halde, irade açıklamasında bulunan kimsenin düşüncesi gerçekleşmediği zaman bu irade açıklamasını geçersiz saymak gerekir ki, bu halde de hukuki emniyet ortadan kalkar.

Kural, hukukun saikle hiç ilgilenmemesi olmakla birlikte bunun istisnaları vardır, önce taraflardan birinin saiki, sözleşmeye bir şart olarak konulursa, saikin gerçekleşmemesi, hukuk tarafından göz önünde tutulur. (Bir memurun, Ankara’dan İstanbul’a tayin edileceği zannıyla bir ev kiralaması halinde, onun kira sözleşmesindeki saiki, İstanbul’a tayin edileceğidir.

Bu saik, İstanbul’a tayin olayının gerçekleşmemesi halinde hiç nazara alınmaz ve kira sözleşmesine etki yapmaz.

Ancak İstanbul’a tayin edilme, kira sözleşmesine bir şart olarak konulmuşsa, yani memurun ancak İstanbul’a tayin edilmesi şartıyla kira sözleşmesinin geçerli olacağı belirtilimişse, saik artık sözleşmenin bir şartı haline gelmiştir.

Bu durumda saik gerçekleşmeyecek olursa, kira sözleşmesi geçersiz kalır.)

Saikin hukuken göz Önüne alındığı ikinci hal, onun bir temel hatası niteliğinde görünmesidir.

Kural olarak saikte yapılan hatalar, sözleşmeyi etkilemez.

Ancak bazı hallerde, saik hatayı yapan kimse için çok önemli olduğu gibi, iş hayatındaki dürüstlük kuralına göre objektif olarak da yapılan işlemin temeli sayılabilir.

Bu halde saik hatası, temel hatası halini almıştır ve temel hatası da esaslı hatalardan sayıldığı için hukuken göz önünde bulundurulur. [Bir taşı elmas zannederek sözleşme yapan kimse, sonradan bunun elmas değil de adi bir taş olduğunu öğrenirse, temel hatası sayılan bir saik hatası yapmıştır.

Zira, eğer taşın elmas olmadığını bilseydi sözleşmeyi yapmayacaktı.] Bunun yanında alışveriş hayatındaki dürüstlük kuralına göre de yapılan hata, temel sayılacak niteliktedir.

Bu yüzden temel hatası sayılan saik hatasını yapan kişi, söz konusu sözleşmeyle bağlı olmadığını karşı tarafa açıklayabilir.

Nihayet ölüme bağlı tasarruflarda da saik hukuken önem kazanır ve iptal sebebi olur.

Bir cevap yazın