Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Saint Pierre ve Miquelon | Ansiklopedik Bilgi |

Saint Pierre ve Miquelon Kuzey Atlas okyanusunda fransız takımadaları, Kuzey Amerika sularında, New-foundland kıyısının vaklasık olarak 20 km açığında; 242 km2; 6 040 nüfus. İdare merkezi, Saint-Pierre.

Coğrafya

Coğrafi bakımdan büyük New-foundland adasına bağlı olan takımadalar iki gruptan meydana gelir.

Saint-Pierre grubu (Saint-Pierre, Colombier, Massacre, Marins [esk. Chiens adası], Pigeons, Vainqueur, Pelee adaları) ve Miquelon grubu (birbirine Langlade kıstağıyla bağlı olan Büyük ve Küçük Miquelon adaları).

Eski topraklardan ve tortul oluşuklardan meydana gelen bu adalarda genellikle soğuk ve yağışlı bir iklim hüküm sürer.

Ağaçlık bölgeler çok azdır: adalar kavruk bitkilerle ve turbalıklarla kaplıdır.

Sebze bahçeleri boldur ve bazı çiftliklerde hayvancılık yapılır.

Fakat morina balığı avcılığı, Saint-Pierre-et-Miquelon’un başlıca gelir kaynağıdır.

Adada gümüşü tilki yetiştiriciliği de gelişmiştir.

Saint Pierre ve Miquelon Tarihi

XVI. yy. başından beri fransız balıkçılarının uğrağı olan adalara, ancak XVII. yy.dan sonra yerleşildi; (1670’ten önce bir fransız kalesi inşa edildi).

Utrecht antlaşmasıyla (1713) Fransa burasını İngiltere’ye bıraktıysa da Ingilizler takımadaları işgal etmediler.

İngiliz donanması iki adayı 1778’de aldı.

1783’te Fransa’ya geri verilen ve Britanyalılar tarafından tekrar alınarak halkı sürülen (1793 ve 1808) adalar, Birinci Paris antlaşmasıyla (1814) Fransa’ya bırakıldı ve halkı 1816’da geri döndü.

Takımadaların tek gelir kaynağı olan balıkçılıkta 1902’de 600 gemi (200’ü yelkenliydi) çalışıyordu ve nüfus, 6 500 kişiyi bulmuştu.

Yelkenli gemiler ve «gezgin balıkçılık» 1914 Savaşı başlangıcında ortadan kalktı.

A.B.D.’ye yapılan alkol kaçakçılığının önüne geçilmesiyle takımadaların kıyı balıkçılığından başka gelir kaynağı kalmadı.

Adalar 1941’de hür Fransa Deniz kuvvetleri kumandanı amiral Muselier tarafından işgal edildi ve general de Gaulle ile Birleşik Amerika’yı çatıştıran çetin bir anlaşmazlığa rağmen, 26 aralıkta yapılan bir plebisitle rejim değişikliği tanındı.

Fransız Kolonisi olan takımadalar bir denizaşırı fransız toprağı haline getirildi ve 1946’da Fransız parlamentosuna temsilci göndermek hakkına kavuştu.

Bir yanıt yazın