Saint Simonculuk Nedir

Saint-Simonculuk Nedir (,Saint-Simon’un adından saint-simon’cu > Saint-Simon’-cu-luk). Sosyol. Saint-Simon’un ve çömezlerinin öğretisi.

Saint-Simon ölünce öğrencileri bir «tarikat» halinde gruplaştılar.

Tarikat üyeleri, Le Producteur (Üretici) [1825-1826] gazetesi, Bazard’ın daha sonra Doctrine de Saint-Simon (Saint-Simon’un öğretisi) adlı bir kitapta topladığı konferansları ve Le Globe gazetesi aracılığıyla Saint-Simon’un görüşlerini öğreniyorlardı.

Enfantin ve Bazard’ın Saint-Simon’culuğu hem bir din (Menilmontant manastırı), hem de emekçilerin sömürülmesine yol açan özel mülkiyeti mahkûm eden bir sosyalizmdir.

Saint-simon’cular «mirasın kaldırılmasını, iş aletlerinin, toprakların ve sermayelerin «bir ortaklık halinde ve kademeli olarak işletilen sosyal bir fon» halinde birleştirilmesini isterler.

Amaçları «gelecekte herkesin yeteneğine uygun bir göreve geçmesi ve yaptığı işe göre karşılık almasıdır».

Bazard ile Enfantin’in ayrılması tarikatın dağılmasına yol açmakla birlikte Saint-Simon’culuğu sona erdirmedi, ikinci İmparatorluğun büyük mali ve sınai teşebbüsleri Saint-Simon veya Bazard’ın bazı öğrencilerince canlandırıldı.

Bunlar genellikle şu görüşü benimsemişlerdi: ahlak alanındaki gelişim maddi gelişimin tabii sonucudur.

Çünkü bilimin gelişmesi insanlara refah ve böylece hem sınıflar hem de ülkeler arasındaki karşıtlıklar ortadan kalkarak bunların yerini uyumlu ilişkiler alır.

Dolleans, 1855 Fuarında, saint-simon’cu öğretinin en yüce noktasına ulaştığını söyler (bu fuardaki Sanayi sarayında, Berlioz, 900 müzikçi ve korocuyu yöneterek bir çeşit «sanayi çağı senfonisi» icra etmişti).

Bir cevap yazın