Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Şair Ali

Şair Ali,Eser edebî değerinden çok dil bakımından önemlidir, ancak şimdiye kadar hangi eski türk şivesine ait olduğu kesinlikle tayin edilemedi.

Müşterek Orta Asya türk yazı dili ile Batı Türkistan’da yazılmış olabileceği söylenebilir. Berlin ve Dresden kütüphanelerinde yazma nüshaları olan bu eser, 1917 yılında alman şarkiyatçılarından C. Brockelmann tarafından yayınlandı. C. Brockelmann eserin dilini Eski Osmanlı (Anadolu) Türkçesi olarak kabul eder.

Ali (Âşık), saz şairi (XVIII. yy.). Şiirlerine İstanbul Millet ve Bursa kütüphanelerindeki bazı mecmualarda rastlandı

Bir yanıt yazın