Sait Çelebi Kimdir,Hayatı

Sait Çelebi Kimdir,Türk matbaacısı (İstanbul ? – Maraş 1761).

Sait Çelebi Hayatı

Ahmed III tarfından Fransa kralı Louis V’e elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebinin oğludur.

Babası ile Paris’e gitti. Orada kaldığı sürece matbaacılık konuları, Fransa’daki basın işleri ilgisini çekti.

Onlar üzerinde incelemeler yaptı.

Türkiye’ye döndüğü zaman İbrahim Müteferrika ile anlaşarak Türkiye’de matbaanın kurulması için çalıştı.

Matbaanın önem ve yararlarını Sadrazam Damat İbrahim Paşaya, onun aracılığı ile Sultan Ahmed III’e bildirdi (1726).

Matbaanın açılma iznini alabilmek için İbrahim Müteferrika ile anlaştı.

Sonunda şeyhülislam Abdullah Efendiden matbaanın kurulmasına izin veren fetva alındı (1727).

Said Çelebi, türk matbaacılığının kurulmasında, gelişmesinde emeği geçen ikinci kişidir.

İbrahim Müteferrika ile anlaşması, matbaanın gerekliliğine inanması, bu konuda çalışması, Türkiye’de geç de olsa matbaanın açılmasını sağladı.

Eserleri: Divan-ı Yekta (Biricik Divan), Menasik-i Kudsi (Kutsal Duraklar), Fevaidu’l-Müfre-dat (Programların Faydaları).

Bir cevap yazın