Saka Halkı

Saka Halkı ,Sakalar Kimdir,İaksartes’in (Sirderya) kuzeyinde. İran imparatorluğunun kuzey sınırlarında yerleşmiş ve iranlılaşmış İskit halklarının sanskritçe adı. M.ö. 140-120 arasında Yuetche’lerin baskısıyla yurtlarından ayrılan Sakalar, Parthia’yı ve yunanlaşmış Baktriane’yi (Buhara) istila ettiler.

Sonra, indus kıyılarında bazı hint-iskit devletleri (M.S. I. yy.da Kuşhanlar tarafından yıkıldı) kurdular. Hintliler, genellikle, Milattan beş veya altı yüzyıl önce kuzeydoğu geçitlerini aşan bütün istilacılara «saka» adını veriyorlardı. (Bu arada, Sakyamuni adı da verilen Buddba’nın kabilesi Sakya ile bu yabancılar arasında bir yakınlık olup olmadığı da söz konusu edBilimselştir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir