Sakağı Hastalığı Nedir

Sakağı Hastalığı Nedir,Özellikle atgillerde görülen, insanlara da geçebilen bulaşıcı salgın hastalık, ruam;
Sakağı, bir basilin organizmada çoğalmasından ileri gelen bulaşıcı salgın bir hastalıktır.

Hemen hemen sırf at, eşek ve katırda görülür; ama bazı evcil hayvanlara ve insanlara da geçebilir.

Sakağının iki şekli vardır.

Deri sakağısı denen birincisinde hastalık deride, asıl sakağı denen İkincisinde ise mukozada yerleşir.

Hastalığın gelişme hızına göre de sakağı «had» ve «müzmin» diye iki tipe ayrılır.

Asıl sakağı mukozada ve özekdokularda yerleşir.

Sümük bezlerinde yaralar oluşur, yaraların kenarlan katılaşır ve girintili çıkıntılı hale gelir.

Üzerinde çizgi çizgi kan bulunan irinli bir salya akar.

Akıntı başlangıçta tam bir epistaksidir.

Çene altı lenf bezleri ağrısız ve yekpare iri bir topak halini alır, buna sakağı bezi adı verilir.

Deri sakağısı

Atgillerde ve sığırlarda sakağının deride ve lenf damarlarında ur veya düğüm şeklinde belirmesidir.

Bu urlar açılınca içinden san renkli bir sıvı akar, lenf damarları boğumlanır ve urlar yara halini alır.

İltihaplı lenf damarları, lenf düğümlerine kadar ip gibi kalınlaşır; lenf düğümleri ise bundan etkilenerek irileşir, beze halini alır.

Sığır deri sakağısı, nocardia cinsinden bir aktinobakteriden ileri gelen müzmin ve bulaşıcı bir hastalıktır.

Lenf damar ve düğümlerinin iltihaplanmasıyla kırıma yol açar.

Dere sakağısı ve afrika sakağısı

Atlara has epizootik lenfanjitten başka bir şey değildir.

Sakağının bir başka çeşidi özellikle genç atlarda görülür.

Bunun mikrobu bir streptokoktur.

Katır ve eşekte çok seyrek, taylarda çok sık görülen bu hastalık organizmadaki bütün dokulara saldırır ve çok çeşitli belirtilere yol açar.

Mikrop solunum yollarında yerleştiği zaman nezle, anjin, bronşit, zatürree ve zatülcenp gibi hastalıklar yapar.

Sindirim yollarında sebep olduğu rahatsızlıklar ise genellikle ikincil bir özellik taşır.

İğdiş sakağısı

Genellikle ameliyattan on beş ila otuz gün sonra belirir.

Cinsel sakağı

Çiftleşme sırasında erkekten veya tımar sırasında tımar araçlarından geçen bir virüsten ileri gelir.

Septisemin sakağı

Özellikle körpe taylarda olur ve hemen hemen daima öldürücüdür.

Sakağı kemik dokusuna ve eklemlere yerleşerek buralarda da iltihaplar yapar.

Tedavi için streptokok öldürücü serumlar, sülfamitler ve antibiyotikler kullanılır.

Ayrıca olgunlaşan apseleri açmak ve hasta hayvana sindirilmesi kolay besinler vermek gerekir.

Bir cevap yazın