Şaki İbrahim Destanı Nedir,Konusu

Şaki İbrahim Destanı Nedir,Ziya Gökalp’in manzum eseri (1908). Yazarın ilk eseridir.

Milli aşireti reisi İbrahim Paşanın talan ve soygunlarını, buna tepki olmak üzere Diyarbakır halkının telgrafhaneyi işgal ederek saraya baskı yapmasını konu edinir.

Gökalp’in de kahramanlan arasında yer aldığı bu tarihî olay Diyarbakır’da vali Hasan Fehmi Bey zamanında meydana geldi.

Halkın 11 gün süreyle telgrafhaneyi kapatmasında Ziya Gökalp’in de etkisi oldu; Mabeyne çekilen telgrafı Gökalp kaleme aldı.

Avrupa’dan Çin’e ve Avustralya’ya kadar uzanan telgraf bağının bu olayla kesilmesi sarayı güç duruma düşürmüş, halkın isteğinin gerçekleşmesini sağlamıştı.

Gökalp hece vezniyle yazdığı bu 355 mısralık eserinde hürriyet, kardeşlik, din ve mezhep farkını aramak gibi temalar üstünde durur.

Bir cevap yazın