Sakiname Nedir,Konusu

Sakiname Nedir,(ar. saki ve fars. name’den saki-name).

Ed. Esk. Divan edebiyatında sakiyi (içki sunarı) ve şarabı övmek amacıyla yazılan şiir türü.

Sakiname Konusu

Sakiyi ve şarabı öven şiirlerin ilk örnekleri arap edebiyatındaki «hamriye»lerdir.

Bu konu sonra İran edebiyatında sakiname adıyla işlenmeye başladı.

Türk edebiyatına, iran; edebiyatı yoluyla girdi.

Bazı, araştırıcılar sakinamelerin kaynağı olarak XVII. yy.da yaşayan İran şairi Zuhuri’hin (öl. ;1615) aynı adlı eserini gösterirler.

Şakinin ve şarabın övgüsü, İran ve Türk edebiyatında genellikle tasavvuf anlayışıyla işlenmiştir.

Sakinameler, mesnevi, kaside veya terkibibent şekilleriyle yazılır.

Türk edebiyatında bu konuda eser veren başlıca yazarlar: Revanı (1475 ? – 1524) İşretname (mesnevi nazım şekliyle; Yavuz Sultan Selim’e ithaf edBilimselştir); Azmizade Haleti (1570- ?-1631) Sakiname; Nef’i (1572 7-1635) Sakiname (Dıvan’ının içinde, terkibibent nazım şekliyle); Nevizade Atai (1583-1635) Sakiname (Hamse’sindeki mesnevilerden biri); Riyazi (öl. 1735) Sakiname (mesnevi nazım şekliyle; metin içinde kıta ve rubailer de vardır).

Bir cevap yazın