Salih Bin Nasrullah Kimdir,Hayatı

Salih Bin Nasrullah Kimdir Türk hekimi (öl. Yenişehir 1670).

Salih Bin Nasrullah Hayatı

Halepli bir ailedendir.

İstanbul’da öğrenim gördü. Baştabipliğe (reisi etıbba) yükseldi.

Tıp ve eczacılık alanlarında çalıştı.

Kendisinden önceki hekimlerin eserlerini inceledi.

Salih Efendi, tıp alanında daha çok Akrabadir, (Graphidion) [Tıp özeti] adlı kitaptan yararlandı.

Eserlerini zamanın bilim geleneğine uyarak arapça yazdı.

Salih Bin Nasrullah Eserleri

Gayetü’l -Beyan fi Tedbir Bedeni’l-İnsan, (İnsan Bedeninin Korunması Hakkındaki Açıklamanın Amacı); Gayetü’l-itkan (Deneye dayanan Bilginin Amacı); Gaye fi-t-Tıp (Tıbbın Amacı).

Bir cevap yazın