Salih Peygamber Kimdir,Hayatı

Salih Peygamber Kimdir,Kur’an’da adı geçen peygamber.

Semud kavmine gönderildi.

Salih peygamberle kavmi arasında geçen olaylar Kur’an’-ın birçok ayetinde anlatılır.

Kur’an Salih peygamberin kavmini Ashabı Hicr diye adlandırır.

Salih Peygamber Hayatı

Kur’an yorumcularına göre semud kavmi Medine ile Şam arasındaki Hicr denilen yerde oturduğu için bu adı aldı.

Semud kavmi bu bölgede dağlara yonttukları evlerde oturuyorlardı (El-Hicr suresi, 82).

Puta taptıklarından Allah onları doğru yola yöneltmesi için Salih’i peygamber olarak gönderdi.

Salih onlara ‘«Düşünün ki Allah sizi ad kavminden sonra hükümdar yaptı.

Yeryüzüne sizi yerleştirdi.

Ovalarında köşkler yapıyor, dağlarından evler yontuyorsunuz; artık hepiniz Allahın lutuflarını anın, yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlık yapmayın» (A’raf suresi, 74) diye öğüt verdi ve «kendisinden başka hiç bir tanrının olmadığı Allah’a kulluk etmelerini» (A’raf suresi, 73) istedi.

Semud kavminden bir kısmı onun dediklerini yerine getirdiler, fakat büyük çoğunluğu «Sen ancak büyülenmişlerdensin.

Sen bizim gibi bir insandan başkası değilsin» (Şuara suresi, 153-154) diyerek Salih peygamberin isteklerini reddettiler ve putperestliği bırakmadılar.

Allah onlara son bir imkan daha tanıdı.

Emirlerini yerine getirip getirmeyeceklerini anlamak için bir dişi deve gönderdi.

Bu dişi deveye el sürmemelerini, kendi sularından vermelerini, serbestçe otlamasına müsaade etmelerini istedi (Kamer suresi, 27-28).

Fakat onlar «o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler.

Rabbin emrinden uzaklaşıp isyan ettiler» ve «Salih, eğer sen gönderBilimselş peygamberlerdensen bizi korkutup durduğun azabı getir bize» dediler «(A’raf suresi, 77).

Kur’anda bu sırada semud kavminden bazı kötü kişilerin Salih’i ve ona inanaları bir gece ansızın öldürmek için tuzak kurdukları, fakat Salih ve diğerlerinin bu tuzaktan Allah’ın yardımıyla kurtuldukları bildirilir (Nemi suresi, 47-51).

Salih peygamber bütün çabalarının boşa çıktığını görünce kavmine «Memleketinizde üç gün daha yaşayın, işte bu, inkar edemeyeceğiniz bir tehdittir» dedi, üç gün sonra büyük bir deprem semud kavmini yok etti.

Yalnız Salih peygamber ve ona inananlar kurtuldular (A’raf suresi, 78; Hicr suresi, 83-84).

Kur’an’da Salih peygamberin kavminin yok edilmesinden sonraki hayatı hakkında bilgi verilmez.

Kur’an yorumcuları onun kendine inananlarla birlikte Remle veya Mekke’ye gittiğini ileri sürerler.

Semud kavminin oturduğu bölge ve taşlara oyulan evlerin, Vadiülkura yakınlarında Teyma’nın güneyinde yıkıntıları vardır.

Hicr denilen bu bölgeye bugün Medainüs Salih (Salih’in şehirleri) adı verilir.

İslam tarihçilerinin yazdıklarına göre, Hz. Muhammed 631 yılında Tebük seferine giderken ordusuyla Hicr yakınına geldi.

Askerler buradaki kaynakların sularından içmek istediler, fakat Hz. Muhammed askerlerinin Allah’ın gazabına uğramış olan bu kafirlerin (semud kavminin) yurduna girmesine izin vermedi.

Bir cevap yazın