Salma Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Salma nedir hukukta,Salma nedir denizcilik,Salma nedir kısaca anlamı,Salma nedir sözlük anlamı,Salma nedir ne demektir,Salma nedir vergi,Salma Nedir,Salma Ne Demek,(salmak’tan sal-ma). Salmak işi.

Kuş beslenip üretilen özel yer.

Hayvanı kıra gönderme, serbest bırakma.

Suyun serbestçe akmasını sağlama.

Denizde

Salma kasası, salma omurganın denize sarkıtılması için omurgaya açılan yarığın üstüne çekilen su sızdırmaz, ensiz sandık. (Salma omurga, kullanılmadığı zamanlarda bu sandığın içine çekilerek korunur.)
Salma omurga.

Kıyafet

Bazı elbiselerin kolunun yeninden sarkan uzun kumaş parçası veya uzun sarkık yenli kol.

Maliye

Köy ihtiyar heyetinin kararıyla, köy işlerinin görülmesi için köylüden alınan para. (Salma, köylünün mali durumuna göre, yılda bir defa hane başıma alınır. Para köy sandığında toplanır ve yalnız toplandığı iş için harcanabilir.)

—Mutfak. Pirinçli bir çeşit et yemeği.

—Sıfat. Başıboş gezen: Salma sürü.
Sürekli olarak akan: Salma su.

Tarih

Salma karakullukçu, yeniçeriler zamanında İstanbul’da görevli zabıta.
Salma tomruk (veya tomruğu), zabıta kuvvetlerince gece sokakta yakalanan kişilerin geçici olarak kapatıldığı yer.

Bağımlılığına, tutukluluğuna veya baskı altındaki durumuna son vererek hür kılmak, bırakmak: Bir tutukluyu salmak.

Göndermek, yollamak: Bir büyük kumandan valilere, mutasarrıflara, kaymakamlara, (… bütün memlekette, milli teşkilat vücude getirilmesi lüzumunu…) haber salmış (S. Kocagöz). Kardeşleri, her tarafa adam saldılar.

Halk dili. İçine atmak: Pirinci et suyuna salmak. Kovayı kuyuya salmak.

Yaymak, sermek: Yere yatak salmak. Ortaya halı salmak.

İleriye göndermek, çıkarmak: Donanmayı açık denize salmak.

[Vergi için] Koymak.

Geriye bırakmak, ertelemek: Sonraya salma fakirin karın, ne bilirsin ki ne olur yarın (Atasözü).

Üstüne yürütmek: Atmacayı kuşa salmak.

Esk. Uzatmak: Saçlarını salmak.

Emanet etmek, bırakmak.

Geçz. f. [Köpek, kurt v.b. için] Saldırmak: Köpek ev sahibine salmaz. Ayı adama salar.
[Gemi için] Demir üzerinde dört yana dönmek.

Deyim.Dal budak salmak.

Kök salmak.

Bir cevap yazın