Salmonella Nedir,Nasıl Bulaşır

Salmonella Nedir Nasıl Bulaşır ,(Amerikalı hekim Daniel Elmer Salmon’un [1850-1914] adından). Bakteriyol.

Paratifo basiline benzeyen ve salmonelloz’a sebep olan Gram negatif basil.

Salmonella’lar genellikle Gram almayan, laktozu ekşitmeyen, alalade ortamlarda kolayca üreyen, jelatini sulandırmayan kirpikli ve hareketli bakterilerdir.

Hastalık yapma gücü, özellikle bağırsaklardaki lenf sistemiyle yaşatkan sinir sistemi üstünde etki gösteren bir toksinden ileri gelir.

Tanımlanmış olan başlıca salmonella’lar şunlardır: Aertrick basili, Gartner ve Morgan basilleri; bazı bilginler paratifo basillerini de aynı gruba sokar.

Salmonella’lar özellikle, kirlenmiş, uzun süre nakliye kamyonunda veya buzdolabı dışında bırakılmış kasaplık etlerde ürer.

Buna karşılık konservelerde bulunmaz.

Salmonelloz

Mide ve bağırsağa yerleşen bir salmonella’dan ileri gelen mikroplu hastalık.

Salmonelloz değişik şekillerde ortaya çıkar; bazen enfeksiyon ve besin zehirlenmesi belirtileri gösterir: sindirim bozukluğuyla başlar, kusma ve rahatsızlık verir, sonra ateş yapar.

Ağır hallerde kolera görünümü alır.

Bazen baş ağrısıyla karışık tifo belirtilerini andırır.

Diğer genel belirtiler de eklenince teşnis güçleşir.

Çoğu zaman özgül aglütinasyonların incelenmesiyle teşhise varılır.

Aglütinasyonlar hastalık sırasında gitgide artar, kan kültürü ise hemen her zaman negatiftir.

Hastalıktan korunmak için hayvan kesiminde ve etlerin hazırlanıp taşınmasında sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır.

Çok önceden kıyılmış etler, geç pişirBilimselş köfteler, hatta pişirildikten sonra uzun süre bekletilmiş etler bu basillerin üremesi için elverişli ortamlardır.

Atgillerde salmonelloz

Üç şekilde görülür: tifoya benzer septisemi, bağırsak iltihabı veya düşük.

Düşüğe Salmonella abortus equi sebep olur.

Gevişgetirenlerde salmonelloz

Bağırsak iltihabı veya düşük şeklinde kendini gösterir ve çeşitli salmonellalardan ileri gelir.

Domuz salmonellozu çoğu zaman S.choleratsuis’ten (suipestifer) ileri gelen bir hastalıktır.

Yarı had veya müzmin septisemi şeklinde veya bağırsakta yaralara ve doku kangrenlerine yol açan bir mide-bağırsak iltihabı halinde ortaya çıkar.

Çoğu zaman domuz vebasının bir komplikasyonudur.
Kuş salmonelloz’u,

Çeşitli salmonellalardan ileri gelir; yavrularda iki şekilde görülür; yavruyu daha yumurtadayken öldüren salmonelloz ve yumurtadan çıktıktan hemen sonra hasta eden septisemi enfeksiyonu; yetişkin kuşlarda çoğunlukla yarı had veya müzmin bir şekle bürünür; bazen ishal, bazen kabızlık yapar.

Salmonelloza laboratuvar incelemesi yapılarak kesin teşhis konmalıdır (serodiyagnostik).

Aşılamanın sonuçları belirsizdir, özel bir tedavi yolu yoktur.

Bir cevap yazın