Samiler Kimdir

Samiler Kimdir ,Geleneğe göre Nuh’un oğlu Şam’ın soyundan gelen halklar.

Sami akrabalığı özellikle bir dil akrabalığıdır. Bir sami dili konuşan halklara «sami» ad. verilir.

Bir cevap yazın