Şamizade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Şamizade Mehmed Efendi Türk devlet adamı (öl. 1663).

Beylikçi, sonra reisülküttap oldu (1651).

Sadrazam Ibşir Mustafa Paşa aleyhinde bulunduğu için azledildi (1655).

Köprülü Mehmed Paşa devrinde tekrar reisülküttap tayin edildi (1656).

Fazıl Ahmed Paşanın Uyvar kuşatması sırasında idam edildi.

Bir cevap yazın