Samoa Adaları

Samoa Adaları Büyük Okyanus’ta takımadalar, Polinezya’da, Ekvador’un güneyinde, Tonga adalarının kuzeydoğusunda; 3 020 km”; 163 000 nüf. 1962’den beri, Commen-Wealtn (Ingiliz Devletler topluluğu) üyesi, bağımsız bir devlet olan Batı Samoa adaları’nı ve A.B.D.’ye bağlı Doğu Samoa ada’ ları’nı içine alır.

Coğrafya

Samoa takımadalarını meydana getiren on dört ada (başlıcaları Savaii, Upolu, Tituila ve Tapu) volkanik asıllıdır ve sönmüş kraterlerle kaplıdır; hepsi birer madroporlu atol setiyle çevrilidir Güneydoğu alizeleri kuşağında bulunan ve bol yağış alan adalar ormanlıktır; kıyı ovalarında tarım işletmeleri (hindistancevizi, kakao v.b.) yer alır. Yerli favna yoksuldur (az sayıda kuş) ve hayvanların çoğunu insanlar getirmiştir. Takımadaların yerli halkı olan Polinezyalılar bazı adalarda Melanezyalılarla karışmışlar, yavaş yavaş eski adetlerini kaybetmiş ve hıristiyanlaşmışlardır,

Batı Samoa adaları, 2 823 km2; 130 000 nüf. Başkenti, Apia (21 700 nüf.). özellikle iki büyük volkanik adadan (Savaii ve Upolu) meydana gelen Batı Samoa adalarının kıyı ovalatı verimlidir (Upolu). İklim yağışlı tropikal iklimdir, fakat tayfunlar çok seyrektir.

Adalann iç kısmında sık ormanlar oldukça büyük yer kaplar. Favna kuş bakımından bile yoksuldur. Köylerde yaşayan Samoalılar geleneksel tarım (yerelması, ekmek ağacı, muz ağacı) ve balıkçılıkla geçinirler.

Bazı ihracat bitkilerinin tarımını, özellikle hindistancevizi çiftliklerini, avrupalıları (16 hektarlık çiftlikleri vardır) örnek alarak geliştirmişlerdir. Gerçekten hindistancezivi içi takımadaların başlıca gelir kaynağıdır; ayrıca kakao, ananas ve muz da ihraç edilir.

Doğu Samoa adaları veya Amerikan Samoaları, 197 km2; 23 000 nüf. Doğu Samoa adaları Pagopago deniz üssünün bulunduğu Tutuila adası ile Ofu, Olosega, Tau ve Suvaiu adalarını içine alır. Tropikal iklim ürünleri içinde yalnız hindistancevizi önemli bir ihracat maddesidir.

Samoa Adaları Tarihi

Bilinmeyen bir tarihte Polinezyalıların yerleştiği Samoa adalarını 1722’-de hollandalı Roggeveen keşfetti, 1768’de Bougainville (adalara Gemiciler takımadaları adını verdi), 1787’de La Perouse ziyaret etti. XIX. yy.da London Missionary society’den (Londra Misyoner derneği) rahiplerin Hıristiyanlığı yaydığı adalar, coğrafi konumlarıyla ve hindistancevizi içi üretimleriyle ilgilenen Büyük Britanya, Almanya ve A.B.D. arasında çekişmelere yol açtı.

A.B.D., 1878’de Pagopago’da bir denizcilik ve kömür ikmal merkezi kurdu; Büyük Britanya ve Almanya da kısa süre sonra birer merkez kurdular.

14 Temmuz 1889’da imzalanan bir antlaşma ile Samoa adaları üç devletin himayesi altında birleştirildi. Büyük Britanya, Afrika siyasetinde Almanların desteğini kazanmak için hak iddialarından vaz geçtiğinden (19û0’de A.B.D. tarafından onaylanan 1899 İngiliz – Alman antlaşması), Samoa adaları, batı kısmını alan Almanya ile doğu kısmını alan A.B.D. arasında bölüşüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir