Samsamüddevle Abdürrezzak,Biyografi

Samsamüddevle Abdürrezzak Hintli devlet adamı ve tarihçi (Lahor 1700 – ? 1758).

Samsamüddevle Abdürrezzak Biyografi

Hint-türk imparatoru Ekber Şah zamanında Horasan’dan gelerek Hindistan’a yerleşen bir seyit ailesinden.

Evrengabad’da Dekhan nizamı Asaf Cah tarafından Berar divanına tayin edildi (1732).

Nasır Ceng’in babası Asaf’a karşı yaptığı isyana karıştı, Bu isyanın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine görevinden alındı (1742).

Beş yıl sonra bağışlanarak eski görevine getirildi (1747).

Asaf Cah’tan sonra «nizam» olan Nasır Ceng ve Selabet Ceng devirlerinde de bu görevde kaldı.

Besalet Ceng’in ilk yıllarında göreviden uzaklaştırıldı, ülkesindeki Fransızlara karşı olan tutumu yüzünden fransız generali Bussy’in askerleri tarafından öldürüldü.

Eseri: Measırü’l-ümera (Emirlerin Yaptığı Güzel işler).

Bir cevap yazın