Samt Nedir,Ne Demek

Samt Nedir,Ne Demek, Samt (ar. şamt). Esk. Susma, sessizlik:

Bir samt-ı ulvi: Gûya tabiat / Hamuş hamuş eyler ibadet (Tevfik Fikret).

Ya söyle sözü güher nisar et i Ya samt ü sükûtu ihtiyar et (Ziya Paşa).

Tasavvuf. Tanrı tarafından hoş karşılanmayacak bir söz söylemek korkusuyla susma, kendi içine kapanarak konuşmama.

Bazı mutasavvıflara göre çok konuşmak (kesreti kelam) insanı «lisan afeti» denen yıkımlara götürür.

Susmak, dille işlenebilecek bütün suçlardan, eksiklerden korunmanın başlıca yoludur.

Bu bakımdan susma (samt), olgunluğu; çok konuşma ise hamlığı, tasavvuf yolunda olgunlaşmamışlığı gösterir.

Tekkelerde büyüklerin yanında konuşmak saygısızlık, susarak dinlemekle yetinmek ise saygılı (edepli) olmak diye nitelenir.

Bir cevap yazın