Sandal Ağacı,Özellikleri

Sandal Ağacı,Sert odunlu, kısa boylu ağaç.

Sandal Ağacı Özellikleri

Sandal küçük boylu bir ağaçtır; yapraklan karşıt, tüysüz, düz kenarlı ve az çok etli, çiçekleri seyrek salkım şeklinde ve erdişidir.

Meyvesi yuvarlak bir zeytin biçimindedir.

Sandalın pek çok türü vardır: beyaz sandal (Santalum album),avustralya sandalı (S. spicatum ve Fusanus spicatum), S. lanceolatum, S. Freycinetorum, S. austro caledonicum v.b. Bunların hepsinden sanayide kullanılan belsemli esanslar elde edilir.

Sandal adı aynca daha başka birçok değişik ürün için kullanılır; bunlar şu ağaçlardan elde edilir.

Afrika sandalı (Guarea cedrata), koşinşin sandalı (Epicharis Loureirî), koşinşin kırmızı sandalı (Epicharis Bailloni), endonezya sandalı (Amyris balsamifera).

Hindistan’da geniş ölçüde sandal yetiştirme teşebbüsleri iyi sonuç verdi.

Macassar, Timor, Yeni Gine ve özellikle Hindistan en çok sandal ihraç eden ülkelerdir.

Avrupa’da kullanılan sandalların tamamına yakın bir kısmı Bombay’dan gelir.

Sandal ağacı sarımtrak renkte, çok dayanıklı ve sert bir odundur, çok makbul sayılır.

Hint sandalından çıkarılan yağlı ve reçineli esanslar lavantacılıkta kullanılır.

Bu maddelerin kendilerine has kuvvetli ve sabit kokuları vardır.

Sandal esansı çeşitli hulâsalara ve sabunlara katılır.

Sandal odunundan çıkarılan terpen esansı eskiden sidik yollarını mikroptan arındırmak için kullanılırdı; bu madde akciğer ve böbrek yoluyla vücuttan dışarı atılır.

Sandal odunundan küçük mobilyalar, kıymetli kutular yapılır; çin tapınaklarında yakılan kutsal ateş bu odunla beslenir.

Sandal Tespih

Sandal ağacından yapılan tespih. (En çok tutulanı beyaz renklisiydi.

Osmanlı imparatorluğunda bu çeşit tespihler Anadolu’ya ve İstanbul’a Hicaz’dan gelirdi.)

Bir cevap yazın