Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Sanih Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Sanih Ne Demek (ar. sünüh’tan sanih). Esk. Ansızın akla gelen, birdenbire zihinde doğan: Sanih oldu hatıra bin vesvese (Ahmed Midhat). Fakat ölmüş bir cihanın ölmüş bir gecesi sanih oluyordu (H.Z. Uşaklıgil).

Şeref-sanih, [padişahın emri için] şerefle çıkan.

Saniha sıf. Esk. Sanih’in dişili.

Saniha-ara, akla gelen, hatırlanan.

Efkar-ı saniha, doğan fikirler.

Samihat çoğl. i. Esk. Birden akla gelen, zihinde doğan şeyler; Zeka’nın da / Günün birinde bütün sanihatı toplanacak (Tevfik Fikret).

Bir yanıt yazın