Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

GenelBilimTarih

Saplama Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Saplama ne demek,Saplama ne ise yarar,Saplama nerelerde kullanılır,Saplama Nedir,Ne Demek (saplamak’tan sapla-ma). Saplamak eylemi.

—Askeri. Saplama atış, mermi yolu ordinatının, hedef ordinatına eşit veya daha düşük bir yüksekliğe ancak hedef yakınında ulaştığı atış: Bir atış planı ölü noktaları arttıran saplama atıştan kaçınmalıdır.

—İnşaat. Bir barajın inşasında, iki conta arasında bulunan eleman.

—Tarih. Osmanlı imparatorluğunun çeşitli bölgelerinden toplanan devşirmelerin İstanbul’a gönderilirken aralarına karışan ve devşirme niteliği olmayan kimse. (Devşirme olmadığı halde sonradan Yeniçeri ocağına giren kimselere de saplama denirdi.)

—Teknoloji. İki veya daha çok makine elemanını, yapı kafesi parçalarını, iki yontma taşı, bir direkle tabanını v.b. birleştirmeye yarayan madenî ya da tahta parça.

İki parçayı birleştirmeğe yarayan ve iki ucuna da diş açılan madenî çubuk; bir ucu parçalardan birinde açılmış yuvaya girer, öteki ucu bir somunla tespit edilecek parçayı sıkıştırır.

Bir parmaklığın duvara tutturulmasına yarayan uç kısmındaki çubuk.
Esk. İri başlı çivi.

Saplama civata, iki parçayı üzerindeki somunla birlikte sıkıştırarak birleştirmede kullanılan, diş açılmış civata.
Saplama vida, iki madenî parçayı uç uca birleştirmek için iki ucuna da diş açılan vida.

—Teknol. Makine yapımında kullanılan saplama’lar her iki ucuna diş açılmış parçalardır.

Bunlar kalınlığı az, hareketli bir parçayı, sabit ve daha kalın bir parça üzerine tespit etmeğe yarar.

Çoğu zaman saplamalara bir somun takılır; somunun bir yüzeyi hareketli parçayı sıkıştırır.

Bir yanıt yazın