Saptırıcı Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Saptırıcı ne demek,Saptırıcı nedir (saptırmak’tan saptır-ıcı). Sapmaya yol açan.

—Elektronik. Sapma meydana getirmeye yarayan.

Saptırıcı bobinler, bir magnetik alan etkisiyle yüklü tanecik demetlerini saptıran bobin çifti.

Saptırıcı plaklar, yüklü tanecik demetleriyle çalışan her cihazda, aralarında bir potansiyel farkı doğurulduğu zaman bu demetleri saptıran yatay veya düşey plaka çifti.

—Farklar psikol. Saptırıcı teknik, yansıtmalı testlerin bir sınıfı; bu sınıfta yer alan testlerin ayırt edici özelliği, deneğin kişiliğinin yansıtılması sırasında beliren bir şekil bozulmasıdır.

Denek, bu durumda, dil, jest gibi toplumsal ve genellikle kabul edilmiş bir haberleşme vasıtasını değişime uğratır. (Bu yolda en çok kullanılan deneme tarzı, grafoloji, yani el yazısının incelenmesidir.)

—Havacılık. Su üstünde uçan serbest bir balonun rüzgâr yönünden sapmasını sağlayan cihaz.

Jet saptırıcısı, bir tepkili motorda egzos borusunun arkasına yerleştirilen donatım.

—Havcılık. Deniz üstünde seyreden serbest balonlara bir güdümlülük sağlayabilmek için havacı Herve tarafından bulunan yapraklı saptırıcı, pancur tahtaları gibi yön verebilen bir seri lamadan meydana gelmişti.

Bu cihaz suya daldırılır ve balonun istenen yönde ilerlemesini sağlayacak bir sapma elde etmek için, cihazı balona bağlayan halatlarla lamalara belirli bir eğim verilirdi.

Jet saptırıcısı, itiş yönünü değiştirmek için gazların yönünü saptırmak amacını güder.

Turboreaktörlerde bu cihaz, tersinir hatveli pervaneler gibi belli bir frenleme sağlayabilir.

—Teknoloji. Bir Pelton türbininde, saptırıcı, türbinin aşırı debiyle boşalması halinde, motris çarka çarpan su sütununu hemen saptırır ve böylece türbinin döndürme momentini sıfıra indirerek zorlanmasına engel olur.

Debiyi saptırıcı düşürmez; bu görevi koç darbesini önlemek için şamandıra valf iğnesi yavaş yavaş yapar.

Bir cevap yazın