Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Şarapçı Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Şarapçı Ali Paşa Kimdir,İstanbul şehreminlerinden (İstanbul 1829-Beyrut 1889).

Şarapçı Ali Paşa Hayatı

Mirliva Ömer Paşanın oğlu.

Paris’te iktisat okudu.

1848’de Serasker Mehmed Ali Paşanın divan kâtipliğine getirildi.

1855’te Paris’te toplanan sulh konferansı delegelerine katıldı.

Çeşitli devlet hizmetlerinden sonra 1872’de İstanbul şehremini oldu.

Sonra Paris sefaretine, Edirne, Hersek, Aydın, Beyrut valiliklerine geldi.

Halk arasındaki yaygın şöhreti «Şarapçı Ali Paşa» idi.

Bir yanıt yazın