Sarı Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Sarı Mustafa Paşa Türk devlet adamı (?-Basra 1720). Divanı Hümayun kaleminden yetişti. Masraf eminliğinden başdefterdarlığa getirildi (1698).

Ertesi yıl görevinden alınarak Trablusşam valisi, sonra İçel, Adana, Kudüs (1707), İnebahtı (1708), Yanya, Bender (1709) valilikleri ve Rumeli beylerbeyliği yaptı. 1713’te ikinci defa başdefterdarlığa getirildi.

Ertesi yıl tekrar . Rumeli valisi oldu. Erzurum valisi iken Basra’ya gönderildi (1719), orada öldü (1720).

Bir cevap yazın