Sarığıgüzel Asaf Mehmet Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Sarığıgüzel Asaf Mehmet Paşa Kimdir,Osmanlı vezirlerinden (?-Belgrad 1780).

Sarığıgüzel Asaf Mehmet Paşa Hayatı

Râtib Ahmed Paşanın oğlu.

Saraydan yetişti ve kapıcı başılığa kadar yükseldi.

Köstendil sancağına mutasarrıf, sonra Ağrıboz ve Hotin muhafızı oldu.

1769’da, Serdar Ali Paşanın yanında, Ruslara karşı Boğdan cephesinde savaştı.

Halep valiliği ve Vidin muhafızlığına getirildi (1770).

Eflâk seraskeri, Belgrad ve inebahtı (Aynebahtı) muhafızı oldu.

Şiirde Asaf mahlâsını kullanır, farsça kuvvetli şiirler söyler, eskilerin eserlerini iyi bilir, onlara nazireler, tahmisler yapardı.

Bir cevap yazın