Sarılmak Nedir?

Sarılmak Nedir? (esk. türk. k.). [Birine veya bir şeye] Kollanın dolamâk, kucaklamak; Halil Ayarcı bu sefer halanım beline sarıldı (A. H. Tanpınar) Barakala, önünde durup ellerini ipten sıyırdıkları zaman ona sarıldı kucağına aldı öplü, okşadı (R. H. Karay).

Cemil sevinçli Selinihamın boynuna sarıldı (Kemal Tahir).

Bir şeye kuvvetle yapışıp bırakmamak, sıkı sıkı tutunmak; Bir merdiven parmaklığına sarılmasaydım. aşağıya kadar yararlanacaktım (R, N, Güntekın) Genç kız yaylının iç taraflarında bir köşeye büzülmüş ve elleriyle iki tarafına sarılmış, düşünüyordu (Sabahattin Ali).

Orhan sevinçle geliyor ve öpmek için ellerine sarılıyor (N. Araz).

(Yılan, sarmaşık v.b.) Bir şeyin üzerine bir veya birkaç defa dolanmak; Sarıldı yasemen şah-ı nihal-i erguvan üzre (Nef’i) Sarmaşıklar balkonun sütunlarına sarıldı.

Mec, Büyük bir umutla bağlanmak, güvenmek’ Hangi ümide sarılsam elimde kalıyor, neyi seversem. ölüyor (R. N, Gümekin) Bunun için Türkocakları […] tek ve son ümid halinde Büyük Türk Birliği hayaline daha kuvvetle sarıldılar (P. Safa).

Dost dost diye nicesine sarıldım (Âşık Veysel).

Aceleyle davranmak hemen yapmaya koyulmak, girişmek: Yazmak üzere kaleme kâğıda sarılmak

Edilg, f Sarmak işine konu olmak? Düşman kuvvetleri sarıldı. Paketler sarıldı, bağlandı.
ÇEŞ DEY Boğazına sarılmak

(Bir şeye) Dört elle sarılmak. .

Eline ayağına sarılmak. (Birinin) Yakasına sarılmak (asılmak veya yapışmak) .

Binic. Ata sarılmak, ata ayak ve kollarla sıkıca tutunmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir