Sarıyerli Hoca Sadık Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Sarıyerli Hoca Sadık Efendi Türk mutasavvıfı (Pravadi, Bulgaristan, ?-? 1873).

İstanbul medreselerinde öğrenim gördü.

Sarıyerli Hoca adıyla tanındı.

Abdülaziz devrinde istibdat aleyhine arızalar verdiği ye Genç osmanlılara taraftar olduğu için Akkâ’ya sürüldü.

Tasavvufla ilgili eserler yazdı: Münacat (tasavvuf risalesi); Tercüme-i Telemak (bir İslâm mütefekkiri ile bir batılı filozof arasındaki konuşmaları ihtiva eder; Fenelon’un Telemakhos adlı eserine benzetilerek yazılmıştır)

Bir cevap yazın