Şarkı Garip Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti

Şarkı Garip Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti Kurucuları arasında, Bağ Talustan, Bazadoğ Sait, Kavaca Hüseyin, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir, Bağ Rıfat, Ancuk İsa Nuri, Harunüreşid Efendi, Maan Ali, Şahap el-Hasan, Bağ Kâmil, Lampez Yakup, Hafız Sait, Çule Aslan, Bağ Osman, Çule İbrahim, Çiyo Kâzım, Maan Şirin, Açofit Sami, Pasav Reşid vardı.

Cemiyet, Kurtuluş savaşını desteklemiyor, Batı Anadolu’da yunan hâkimiyeti altında Çerkezlerin bir millet olarak tanınmasmı istiyordu; ayrıca, yapılacak bir barışta, Çerkezlerin uğradığı zararların Türk hükümetince ödenmesi gerektiği görüşünü savunuyordu.

Çerkez Ethem tarafını tutan ve çerkez asıllı türklerce de desteklenmeyen bu siyasî topluluk, Kurtuluş savaşının kazanılması sonunda dağıldı.

Bir cevap yazın