Sarkom Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Sarkom nedir kelime anlamı,Sarkom nedir sözlük anlamı,Sarkom Nedir, (fr. sareome). Patol. Habis bağdokusu uru.
Patol. Sarkom’lar üç çeşittir;
1. Adi bağdokusu sarkomları, yani fibro sarkomlar ve türevleri: osteo sarkom, kondro sarkom, lipo sarkom, miyo sarkom;
2. Endotelyum ve seroz sarkomları: endoteliom ve mezoteliomlar;
3. Hemolenfopoyetik ve retikülosarkomlar, anjiosarkonılar.
Ewing sarkomu üçüncü gruba girer; uzun kemiklerin iliğinde meydana gelen bu retikülesarkom çocuklarda ve genç yaştaki erişkinlerde görülür, kısa zamanda metastaz yapar.

Vet. Sticker sarkomu, bir köpek hastalığıdır; kamış kılıfı mukozası ile döl yolu mukozası üzerinde polipe benzer oluşumlarla belirir. Cinsel birleşmeyle bulaşır; sebebi bir ültravirüstiir,

SARKOMATOZ i. (fr. sareomatose). Patol. Aynı anda birçok sarkom bulunmasıyIa belirli hastalık. (L)

SARKOMİKSOM i. (fr. sarcomyxonıe). Patol. Embriyondaki bağdokusuna benzer sümüklü bir maddeyle birbirinden ayrılmış yıldız şeklindeki hücrelerden meydana gelen bağdokusu uru. (L)

SARKOPLAZMA i. (fr. sareoplasme’dan). Dokubil. Kaslarda bulunan, fakat kas telindeki protoplazmadan farklı olan protoplazma. (L)

SARKOSPORiDİYOZ i. (fr. sareosporidiose). Geviş getirenlerde, domuz ve atta görülen ve, kaslara yahut bağ dokusuna sarkosporidilerin yerleşmesinden ileri gelen asalak hastalığı. (Sarkosporidiyozlar klinik bakımdan önemsiz sayılan hastalıklardandır.) [L]

Bir cevap yazın