Şatibi

Şatibi Bir süre doğduğu yerde okudu. Daha çok din konularında çalışmalar yaptı. Bir aralık Şatibe camiinde vaizlikle görevlendirildi. Sonra Valencia’ya giderek, zamanın tanınmış bilginlerinden fıkıh ve hadis dersi aldı; bu alanlarda çağına göre önemli sayılan çalışmalar yaptı. Şatibi, arap edebiyatındaki yerini nesirdeki ustalığı. anlatımındaki kesin ve özlü söyleyişiyle kazandı. Arap edebiyatında «müsecca» denilen secili nesrin en başarılı örneklerini Şatibi’nin verdiği söylenir. Şiir de yazan Şatibi’nin şiir dili oldukça ağır ve ağdalıdır. Şiirlerinde kavram oyunlarına, birkaç anlamlı kelimelere, değişik şekilde söylenebilecek sözlere geniş yer verdiği görülür. Bu yüzden bazı şiirlerinden kesin bir anlam çıkarmak güçtür.

Şatibi Eserleri

Hırzu’l-Amanı ve Vechu’t-Tahanin (Güvenlik Sığınağı ve Başeğme Yolu); Akıletu Atrabu’l-Kasaid fi Esne’l Mekasid (Amaçların Yüceliği Konusunda Kasidelerin Oyunlarını Bilenler).

Bir cevap yazın