Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Saz Şairi Aşık Ali Kimdir | Biyografi |

Saz Şairi Aşık Ali Kimdir,(XVII. yy.) [Kâtip Ali ve Derviş Ali diye de anılır.]. Hayatı hakkında bilgi yoktur.

Kâtip unvanı yeniçeri yazıcılarından, Murad lV’ün Bağdat seferi hakkındaki şiirleri de bu sefere katılan ordu şairlerinden olduğunu ifade eder.

Hece ve aruzla şiirlerine mecmualarda rastlanır.

Şiirlerinin bazıları bestelenmiştir.

XVII. yy. eşkıyalarından Haydaroğlu (idamı 1649) hakkında bir destanı vardır.

Bir yanıt yazın