Secavendi Kimdir,Hayatı

Secavendi Kimdir,(Ebul Fazl Muhammed bin Tayfur), Arap yazarı (öl. 1164).

Secavendi Hayatı

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.

Nerede ve nasıl bir öğrenim gördüğü bilinmiyor.

Daha çok tefsir ve arap dili üstünde çalıştı.

Kur’an’ın okunmasında (kıraat) vaki denen duraklan onun bulduğu söylenir.

Secavendi, bu konudaki eserinde, Kur’an’ın okunuşunda gerekli olan vakf’ları beş bölüme ayırdı.

Zamanla bunlar benimsenerek kıraat kuralları niteliğini kazandı.

Secavendi Eseri

Kitabü’l-İzah fi’l-Vakf ve’l İbtida (Başlama ve Durma Hakkında Açıklama Kitabı).

Bir cevap yazın