Sefaretname Nedir (Edebiyat)

Sefaretname Nedir (Edebiyat) (ar. sefaret ve fars. nâme’dtn sefâret-nâme).

Sefaretname
Sefaretname,Osmanlı imparatorluğunda yabancı ülkelere gönderilen elçilerin (sefir) gittikleri yerlerde gördükleri olayları, görüştükleri devlet adamlarını, yaptıkları işleri anlatan yazı.

Ed. Esk. Osmanlı imparatorluğunda yabancı ülkelere gönderilen elçilerin (sefir) gittikleri yerlerde gördükleri olayları, görüştükleri devlet adamlarını, yaptıkları işleri anlatan yazı.

Osmanlılar Selim III devrine gelinceye kadar yabancı ülkelerde devamlı elçilikler kurmadılar.

Padişahların tahta çıkışını bildirmek, antlaşma yapmak, dostluk gösterisinde bulunmak gibi görevlerin yapılması için gönderilen elçilerden (ar. sefaret ve fars. nâme’dtn sefâret-nâme).

Ed. Esk. Osmanlı imparatorluğunda yabancı ülkelere gönderilen elçilerin (sefir) gittikleri yerlerde gördükleri olayları, görüştükleri devlet adamlarını, yaptıkları işleri anlatan yazı.

Osmanlılar Selim III devrine gelinceye kadar yabancı ülkelerde devamlı elçilikler kurmadılar.

Padişahların tahta çıkışını bildirmek, antlaşma yapmak, dostluk gösterisinde bulunmak gibi görevlerin yapılması için gönderilen elçilerden görevi bitenler geriye döner ve durumu bir sefaretname ile padişaha arzederdi.

Sefaretnameyi elçi yazar veya maiyetindekilerden birine yazdırırdı.

Bunlar mensur veya manzum olurdu.

Sefaretnameler Osmanlıların Batı’ya yönelişiyle daha da arttı, özellikle yeniliği seven bir hükümdar olan Selim III’ün elçileri Avrupa’da gördüklerini olduğu gabi sefaretnamelerine aktardılar.

Yirmisekiz Mehmed Çelebinin Paris Sefaretnamesi, Ahmed Azmi, Ebubekir Ratip, Mustafa Rasih, Morali Ali, Vahid, Ahmed Muhip, Dürrî, Elhac Ali Ağanın sefaretna meleri önemlidir.

Elçilik görevinden dönerek sefaretnamesini sunan elçiden padişah memnun kalırsa, ona ihsan ve hediyeler verirdi.

Sefaretnamelerin bir kısmı sonradan tarihçiler veya vakanüvisler tarafından kaynak olarak kullanıldı; bazıları yayımlandı.

Bir cevap yazın