Şehbender Nedir,Osmanlıda Şehbenderler 

Şehbender Nedir,Osmanlı devletinde ticaret nezaretinin kurulmasından önce, ticari işleri yönetmek ve tacirler arasındaki anlaşmazlıkları gidermekle görevli kimse.

Osmanlıda Şehbenderler 

Mahmud II döneminde Osmanlı imparatorluğu içinde ticaret yapanlar ikiye ayrıldı.

Müslüman olan tacirlere «Hayriye tüccarı», olmayanlara «Avrupa tüccarı» adı verildi. Yerli tacirin korunması için ayrıca bazı imtiyazlar tanındı.

Hayriye tacirleri, aralarında çıkacak anlaşmazlıkları çözümleyecek birini seçerek, şehbender unvanı verdi.

Şehbenderlik sonraları, konsolos karşılığı olarak yabancı ülkelerde, devletin ve o yabancı ülkedeki ticaretle ilgilenen kimselerin çıkarlarını koruyan bir memurluk durumuna geldi.

Şehbenderler; başşehbender, şehbender, şehbender vekili ve şehbender memuru olmak üzere dört sınıfa ayrılırdı.

Şehbender adı İkinci Meşrutiyetten sonra kaldırılarak, yerine konsolos deyimi kullanıldı.

Bir cevap yazın