Şehitlik Nedir,Kısaca

Şehitlik Nedir,İnançlarını yadsımamak uğruna, Tanrı’ya ya da kutsal saydığı değerlere tanıklık etmek ülküsüyle can veren kişi.

Şehid. Hz. Muhammed, islâm dininin doğuş yıllarında dinin yayılması ve tutunması için ona karşı çıkanlarla, Müslüamnlığın gelişmesini önlemek isteyenlerle savaşmayı bir görev olarak niteledi.

Din ve Tanrı yolunda ölmenin kutsal bir hareket olduğunu, böyle kimselerin Tanrı tarafından mükâfatlandırılacağını bildirdi.

Kur’an’ın birçok yerinde şehit olmanın kutsal bir görev olduğu, şehitlerin Tanrı katına yükselen mutlu kimseler sayıldığı bildirilir.

Şehitler için «öldü» sözünün kullanılmaması gerektiğini, onlar için «göklere yükseldiler» demenin doğru olacağını bildirir.İslâm dininin doğuşundan son çağlara kadar şehitlik dini bir nitelik taşırdı.

Sonraları anlamı genişledi. Vatan uğrunda savaşarak ölenlere de şehit dendi.

Bugün, dinden çok vatan ve görev uğrunda ölenlere şehit denmektedir.

Bir cevap yazın