Şehrizor Eyaleti | Tarih Bilgileri |

Şehrizor Eyaleti Talut ve Davud’a ait efsanelerden anlaşıldığına göre, şehirde çok sayıda yahudi vardı.

Sasani yönetiminin devam ettiği sırada şehir Araplar tarafından alındı.

Şehrizor EyaletiDaha sonra yerinin sapalığı yüzünden asilerin ve harici topluluklarının sığındığı merkez oldu.

Sayıca fazla olan kürtler, burada Hasanveyhi soyunu kurdular (1009-1042).

XII. yy.da Türkmenler ile Zengi atabeklerinin eline geçti.

Erbil atabeki Muzafferüddin Kökböri’nin merkezi oldu.

1226 Depreminde harap oldu.

Sonra Ardilan soyunun hakimiyeti altına girdi.

1639 Kasrışirin anlaşmasıyla Osmanlıların eline geçti.

İstanbul’dan tayin edilen valiler tarafından yönetildi.

XVIII. yy.da Şehrizor eyaleti kuruldu.

Bu eyalet Kerkük, Erbil, Köysancak, Karaçolan, Revanduz ve Harir sancaklarından meydana geliyordu.

Baban reislerinin çıkardığı isyan sonucunda şehir onların hakimiyeti altına girdi.

1867 İdarî islahatıyla Kerkük sancağına bağlandı.

Birinci dünya savaşı sırasında Caf kabilesi reisleri olan Osman Paşa ile Mahmud Paşanın eline geçti.

Bir cevap yazın