Selanik Sarişaban | Ansiklopedik Bilgi |

Selanik Sarişaban yun. Khrizupolis, Yunanistan’da (Makedonya bölgesi, Batı Trakya kesimi) kasaba. iskeşe-Kavaia arasında, Mesta Karasu delta ovasında yer alır.

Burası Osmanlılar devrinde Selânik vilâyetinin Drama sancağı içinde bir kaza merkeziydi.

Bir cevap yazın