Selge Antik Kenti

Selge Antik Kenti Anadolu’da (Pisidia bölgesi) şehir (bugün Serük).

Köprüçayı (Eurymedon) yakınlarında, Toros’un güney yamacındadır.

Selge Antik Kenti
Selge Antik Kenti Anadolu’da (Pisidia bölgesi) şehir (bugün Serük).

Önce Pisidia’ya bağlı olan Selge, sonraları Pamphylia sınırları içine alındı.

Eski kaynaklarda şehir, Lakedaimonluların bir kolonisi olarak geçer.

Selge Antik Kenti Tarihi

Son Lydia kralı Kroisos zamanında (M. ö. 560—547) Lydia’ya bağlandığı sanılan Selge, 547’den sonra da Perslerin eline geçti.

M. ö. 334’te Büyük İskender tarafından alındı.

M. ö. 218’de Pednelissos (Pisidia şehri) ile uzun süren bir savaşa girdiyse de başarılı sonuç alamadı.

M. ö. 165’te Bergama kralı Eumenes ve 159’da da Attalos ile savaştı.

Strabon’a göre Selgelilerin 20 000 kişilik bir orduları vardı.

Şehir çok verimli bir arazi üzerinde kurulmuştu. Bu yörede bugün de üzüm ve zeytin yetiştirilir.

Şehrin günümüze kadar gelen kalıntıları arasında sur duvarlarının bir kısmı, stadium, tapınak, su tesisatı, tiyatro, stoa ve mezarlar vardır.

Son yıllarda burada macar arkeologu Mohaçek tarafından sistemli bir araştırma yapıldı.

Bir cevap yazın